Magazín


Technicko-odborný audit bytového domu

Technicko-odborný audit bytového domu

Majitelia bytov sú viazaní rôznymi bezpečnostnými predpismi. Z fondu opráv, do ktorého mesačne prispievajú pravidelnými platbami, musia hradiť aj pravidelné prehliadky elektrických, plynových zariadení aj rozvodov, bleskozvodov, revízie výťahov, ako aj pravidelné overovanie vodomerov a preventívne protipožiarne prehliadky ako aj nevyhnutné opravy závad a nedostatkov spoločných priestorov. Ako správca, tak aj predseda SVB, má pri zabezpečovaní plynulého a bezproblémového chodu bytových domov práce viac než dosť. Sledovať termíny povinných revízií, či mať prehľad o technickom stave všetkých technických zariadení v bytovom dome nie je jednoduché. Na tieto aktivity správca vynakladá množstvo času a rovnako aj financií, ktoré v konečnom dôsledku zaťažujú vlastníkov.

Mgr. Nina Sović - ENERGIA BUDOV s.r.o.

Ako nevyhorieť, alebo čo robiť ak...

Ako nevyhorieť, alebo čo robiť ak...

Kto ho nezažil iba pokrčí ramenami... Kto sa s ním už v živote stretol, nikdy nezabudne... požiar. Požiar v bytovom dome. Ten, kto to už má za sebou povie, že zažiť požiar v paneláku neželá ani svojmu nepriateľovi. Je totiž úplne jedno na ktorom poschodí bývate, aj tak si z neho viac či menej „odnesie“ každý. Kto býva na poschodiach nad miestom požiariska ten bude štipľavý a mastný dym ešte dlho odstraňovať zo stien, nábytku či osobných vecí. Kto býva pod ním bude mať z plávajúcej podlahy skutočne plávajúcu, ona totiž voda z hasenia požiaru nad vami musí niekam odtiecť. Býva jej skutočne veľa a ako to už s vodou býva, nepýta sa kadiaľ môže, a tak tečie a tečie... a to aj niekoľko hodín po ukončení hasenia.

HEURA s.r.o.